Kynttilä-Tuote Oy

Stämningsfulla stunder...

Företaget


Kynttilä-Tuote Oy tillverkar och marknadsför olika slags ljus för inne- och uteanvändning. Vi är en pålitlig och flexibel partner. Vi utvecklar ständigt nya ljus och de nuvarande ljusens brandegenskaper utan att glömma bort dess säkerhet. Miljövärdena är viktiga och tas i beaktande i vår verksamhet.

Företagets grundare Aimo Linnamäki utvecklade redan i början på 1960-talet vindskyddsljuset för gravar eftersom han ville förbättra brandegenskaperna på gravljus. Detta ledde till uppfinningen av Finlands första patenterade gravljus. Företagsverksamhetet började i Salo 1966 och 1982 flyttades företaget till större lokaler i Halikko vid dåtida riksväg 1. Lokalerna har byggts ut då företaget har vuxit. I dag har vi ca 10 000 m2 kontor, produktion samt lagerutrymme till vårt förfogande.

Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab har bekräftat oss ett certifikatt om ansvarig verksamhet. RINKI intyg

NyckelflagganFörbundet för Finländskt Arbete Nyckelflaggan är ett registrerat kollektivmärke. Märket berättar att produkten är tillverkad eller att tjänsten är producerad i Finland och att processen sysselsätter folk i Finland. Nyckelflaggan diplom