Kynttilä-Tuote Oy

Stämningsfulla stunder...

Säkerhet


Ljus är trygga då man använder dem på rätt sätt. Det lönar sig dock att hålla i minnet att ljusets låga är öppen eld och därför oberäknelig.

För ljus avsedda lyktor och ställningar samt vackra ljusuppsättningar skapar stämning. Fäst dock alltid uppmärksamhet vid säkerheten. Lyktorna och underlagen måste tåla värme. En trygg lykta är stadig och tillräcklig rymlig. En lykta som är olämplig för sitt användningsändamål kan förorsaka att smält paraffin tar eld.

Iaktta allmän försiktighet.

Iaktta allmän försiktighet.

Ett brinnande ljus är alltid oberäkneligt.
Övervaka ett brinnande ljus.

Övervaka ett brinnande ljus.

Lämna aldrig ett brinnande ljus obevakat. Se till att den sista personen som lämnar rummet släcker ljust.
Placera alltid ljuset på eldfast underlag såsom glas, metall, porslin eller sten.

Placera alltid ljuset på eldfast underlag såsom glas, metall, porslin eller sten.

Det är bäst att placera även de tunnbottnade värmeljusunderlagen, ställningarna samt lyktorna på eldfast underlag.
Sätt inte andra föremål på ljuset.

Sätt inte andra föremål på ljuset.

Andra föremål, såsom en tändsticka, kan orsaka att paraffinet tar eld.
Håll ljusen utom räckhåll för barn och husdjur.

Håll ljusen utom räckhåll för barn och husdjur.

Lämna inte ett barn eller djur ensam med ett brinnande ljus eller tändstickor. Varna barn om ljus och tändstickslekarnas konsekvenser.
Flytta inte på ett brinnande ljus.

Flytta inte på ett brinnande ljus.

Paraffinet av ett brinnande ljus är hett och kan orsaka brännskador.
Kom ihåg säkerhetsavståndet.

Kom ihåg säkerhetsavståndet.

Säkerhetsavståndet varierar enligt produkternas diameter. Värmeljus läggs på 5 cm:s avstånd och bordsljus på 10-15 cm:s avstånd från varandra. Marschallens avstånd till eldfarliga material och passager är 1-1,5 meter beroende på ljusets diameter.
Placera inte ljuset på ett dragigt ställe.

Placera inte ljuset på ett dragigt ställe.

Ljusets låga är känslig för drag. Drag från ett fönster eller en ventilationsanläggning gör ljuslågan oberäknelig i närheten av brandfarliga material.
Släck alltid ljuset genom att kväva lågan inte genom att blåsa.

Släck alltid ljuset genom att kväva lågan inte genom att blåsa.

Ett brinnande ljus ska inte heller släckas genom att hälla vatten över det.
Placera ljuset långt bort från eldfarliga material.

Placera ljuset långt bort från eldfarliga material.

Kontrollera att det inte finns någonting brandfarligt nära, bredvid eller ovanpå ljuset. Fäst speciellt uppmärksamhet vid gardiner och undvik plast, papper eller tygmanschetter och andra eldfarliga prydnadsföremål. Lägg inte ljus ovanpå TV:n eller på utemöbler av trä.
Klipp veken till ca 1 cm:s längd innan du tänder ljuset.

Klipp veken till ca 1 cm:s längd innan du tänder ljuset.